سرهنگ مصطفی نوروزی با بیان اینکه سیم کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه برخی دفاتر و نمایندگی های ...

ادامه خبر