بازار معاملات اجاره مسکن امسال زودتر از سال های قبل وارد دوره رکود ناشی از نزدیک  شدن به روزهای پایانی تابستان شده است. درحالی که بازار ...

ادامه خبر