در بازی پرسپولیس و نفت تهران، پرسپولیسی ها با پیراهنی وارد زمین شدند که روی آن به خاطر ساخت فیلمی که در آن به پیامبر توهین شده بود، کلمه «محمد رسول الله» نوشته شده بود. همچنین روی شانه بازیکنان «لا اله الا الله» نوشته شده بود. به گزارش مشرق، یکی از کاربران این سایت در مطلبی درباره لباس تازه پرسپولیس توضیحات جالبی داده است. بخشی از مطلب که در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است را می خوانید: «شرکت آلمانی آل اسپورت محبت کرده اند و پیراهنی اختصاصی برای پرسپولیس طراحی کرده اند. من آدم فوتبالی نیستم ولی در طراحی دستی دارم. در طرح اولیه این پیراهن ۶ خط روی دوش راست و ۶ خط روی دوش چپ بازیکنان بود که می گفتند به نشان «۶ تایی ها» و از این حرف ها بوده!
جملات پیراهن پرسپولیس
ولی با کمال تعجب دیروز در بازی با نفت تهران دیدم که در این طرح دستکاری شده و ۶ خط به ۷ خط و طرح خط ها به کلمه «لا اله الا الله» تغییر یافته. اینکه نوشتن این لفظ مقدس روی لباس، مستلزم رعایت نکات و احتیاط فراوان است، بحثی است قابل تحمل اما نکته قابل توجه این است که روی دوش چپ کلمه لا اله ا» و روی دوش راست کلمه «لا الله» نوشته شده است …» اعتراض این کار به جدا شدن کلمه لا اله الا الله و معنی جدیدی است که پیدا کرده.