رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره دفاتر ازدواج و طلاق های غیررسمی و با نما های شبیه به کلیسا در برخی شهر ها توضیحاتی داد.

ادامه خبر