سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه کسانی که قبلا در سامانه های اعلام شده تقاضای ...

ادامه خبر