از مشتریان و کارشناسان گرفته تا پلیس و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها همه علیه پراید موضع گرفته اند و می گویند عمر آن به سر رسیده ...

ادامه خبر