عکسی بیاد ماندنی از علی دایی , منصوریان و قلعه نویی در سال 1373