دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی نسبت به فصل بهار ارزان شده است. چنانچه مصوبه ترخیص خودروها ...

ادامه خبر