از شش کشور نخست با بالاترین سرانه ثروت، پنج کشور اروپایی هستند.

ادامه خبر