وزیر اقتصاد و دارایی و سپس معاون وی از راه اندازی صندوقی برای اعطای تسهیلات به مستاجران با عاملیت بانک مسکن سخن ...

ادامه خبر