68 هزار شغل اینترنتی ایجاد می شود. این خلاصه خبری است که وزیر جوان کابینه بارها از آن گفته است. حالا محمدجواد آذری جهرمی از چهار سامانه ...

ادامه خبر