شاید روزی «پیداکردن شغل» مهم ترین دلیل مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و ...

ادامه خبر