در شرایطی اولین ماه از فصل تابستان به روزهای آخر خود نزدیک می شود که گرمای این روزها تنور بازار خودرو را گرم نکرده و همچنان شاهد رکود ...

ادامه خبر