مسئولان صدا و سیما برای پخش دربی از تکنولوژی جدید بهره گرفتند.مسئولان صدا و سیما که یکسال بعد از صرف هزینه چند میلیاردی برای دوربین عنکبوتی از این دوربین بهره زیادی نبردند ، از ورزشگاه آزادی جمعش کردند و به جای آن هلیکوپتری کنترل از راه دور گرفتند تا نماهای بالا را با استفاده از دوربینی پرنده ، به نمایش بکشند.