دبير انجمن قطعه سازان از افزايش قيمت محصولات MVM و وانت نيسان زامياد در جديدترين جلسه كميته قيمت گذاري خودرو خبر داد.ساسان قرباني اظهار كرد: جديدترين جلسه كميته قيمت گذاري خودرو چهارشنبه هفته گذشته برگزار و طي آن با افزايش قيمت محصولات MVM و وانت نيسان زامياد موافقت شد.وي با بيان اينكه تصميم گرفته شد افزايش قيمت مگان توليدي پارس خودرو نيز در جلسه بعدي اين كميته مورد بررسي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: فعالان اين صنعت معتقدند كه جلسات كميته قيمت گذاري خودرو بايد براي باقي خودروها نيز تشكيل شده و درخصوص افزايش قيمت آنها تصميم گيري شود.
دبير انجمن قطعه سازان ادامه داد:البته اگر موضوع عدم تخصيص ارز مرجع به صنعت خودرو قطعي شود، احتمالا با افزايش قيمت در تمام خودروها مواجه خواهيم شد؛ ضمن آنكه در آن صورت در برخي از محصولات نيز ديگر امكان ادامه توليد نخواهيم داشت.قرباني افزود:در چند ماه اخير قطعه سازان به هيچ وجه موفق به دريافت ارز مرجع نشده اند، به گونه اي كه درحال حاضر بيشترين مشكل شركت هاي قطعه ساز تامين ارز براي واردات مواد اوليه است.دبير انجمن قطعه سازان با بيان اينكه بلاتكليفي، روزمرگي و عدم تعيين تكليف نرخ ارز بيشترين ضربه را به صنعت خودرو و قطعه وارد مي كند، تصريح كرد: صنعت نمي تواند در وضعيت بلاتكليفي و بدون برنامه از پيش تعيين شده به فعاليت خود ادامه دهد كه اميدواريم براي رفع اين معضل به زودي تصميمي اساسي و بلند مدت اتخاذ شود.