دانیل دالپیر، عکاس نشنال جئوگرافیک که 20 سال است به عکاسی حیات وحش مشغول است، این عکس هیجان انگیز را که ساعات اولیه صبح در کمپ کلین در سرنگتی تانزانیا گرفته، بهترین عکس حرفه ای خود میداند.خود دالپیر میگوید: «ساعت 7:17 صبح با این شش شیر جوان روبرو شدیم. معطل نکردم و با دو دوربین عکاسی از آنها عکس گرفتم. درست شش دقیقه بعد، اولین شیر بلند شد و رفت! طی پنج دقیقه پس از آن، سه شیر دیگر به خواب رفتند و دو شیر باقیمانده هم آنجا را ترک کردند».