قائم مقام مدير عامل ايران خودرو در کيفيت و توسعه محصول گفت: اين شرکت به منظور پاسخگويي به نياز مشتريان و توسعه سهم خود در بازار وانت جديد ي به بازار عرضه خواهد کرد. مير جواد سليماني افزود: اين وانت جديد با کد pu1 قرار است درنيمه دوم سال جاري به خطوط توليد ايران خودرو بپيوندد. وي افزود: اين وانت جديد که بر پايه پلتفرم پژو 405 ساخته ميشود و در مرحله طرح و توسعه و تدارک قطعات جديد است. سليماني افزود: بعد از انجام آزمونهاي گوناگون که در دست تدوين است، اين محصول در بهمن ماه سال جاري وارد چرخه توليد خواهد شد.
وي، موتور اين محصول را نسخه بهبود يافته موتور ohvg به نام ohvg2 نام برد که 1700 سي سي پايه گازسوز و از استاندارد آلايندگي يورو 4 برخوردار است. قائم مقام مدير عامل ايران خودرو، کاهش مصرف سوخت را از جمله مزاياي اين موتور روي وانت جديد برشمرد و افزود: تغييراتي روي مانيفولد و کنيستر انجام شده که کاهش قابل توجه مصرف سوخت را در پي دارد. وي وزن خودرو با سرنشين و بار را کمتر از دو تن ذکر کرد که 1100 کيلوگرم آن وزن خودرو است و افزود: اين محصول استانداردهاي 55گانه اجباري را تامين ميکند و مخازن سوخت آن زير اتاق بار نصب ميشود.سليماني در مورد نصب موتورهاي ديگر روي اين وانت گفت: به منظور سهولت حرکت در وضعيت بار سنگين، قواي محرکه در خودروهاي باري حتما بايد ديفرانسيل عقب باشد و در حال حاضر تنها موتور ديفرانسيل عقب ما ohvg است. وي اظهار داشت: نمونه وانت جديد دو سال پيش به نمايندگي هاي ايران خودرو معرفي و بر اساس نظرات نمايندگان، بهبودهايي در حجم اتاق بار ايجاد شد. قائم مقام مدير عامل ايران خودرو، فضاي بهتر کابين، کولر، فرمان هيدروليک و سيستم ترمز abs را از جمله امکانات وانت جديد عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه زمان بندي، سال آينده 30 هزار دستگاه از اين محصول توليد خواهد شد.