آمریکایی ها دیروز درباره ورود ناو هواپیمابرشان به خلیج فارس و استقبال نیروی دریایی ایران کولی بازی به راه انداختند. حالا وقتش رسیده روایت فرمانده ...

ادامه خبر