مشاور رییس جمهور با اشاره به تلاش های یک دهه ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه های FATF گفت: این بار در ...

ادامه خبر