نوسازی ناوگان هوایی کشور یکی از اهدافی بود که پس از اجرای برجام در دستور کار دولت قرار گرفت. از همین رو طی سال های گذشته شاهد ورود ...

ادامه خبر