همیشه آنچه می بینیم، همانی نیست که واقعا اتفاق می افتد. مسابقه خطاهای بصری که هر سال برگزار میشود، با معرفی بهترین خطاهایی که توسط محققین به تصویر کشیده شده اند، این واقعیت را به ما یادآوری میکند. اگر به لبه های تصویر نگاه کنید یا چشمتان را روی آن بچرخانید، به احتمال زیاد شما هم می توانید حرکت این ستاره دریایی را ببینید. البته، این تصویر ثابت است و هیچ حرکتی هم در آن اتفاق نمی افتد. مانند همه خطاهای بصری، این که می بینید ستاره دریایی درون این تصویر می چرخد، خطایی است که مغز شما در پردازش اطلاعات بصری مرتکب آن میشود. در واقع مغزتان فریب می خورد و گزارش می کند چیزی را دیده، که اصلا اتفاق نیفتاده است.
این تصویر که یکی از برندگان مسابقه خطاهای بصری سال 2012 است، از پدیده پیرامون شناور استفاده میکند که باعث میشود در جایی که حرکت وجود ندارد، مغز ما حرکت ببیند. کنتراست متفاوت بین رنگ ها، کلید این پدیده در مورد این تصویر است که باعث میشود خیال کنیم ستاره دریایی و زمینه اش در جهت مخالف هم می چرخند. این تصویر توسط کایا نوآ، که در واقع نام مستعار نقاش حیاتوحش، جو هاتمن است، خلق شده است. مسابقه خطاهای بصری هر ساله توسط جامعه همبستگی عصبی و با هدف عمومی سازی تلاش های محققین در زمینه خطاهای بصری برگزار میشود.