طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن های خیابانی که از روز پنجشنبه در پایتخت آغاز شده است وارد فاز جدیدی شد.ماموران پلیس پایتخت در ادامه اجرای طرح امنیت محله محور از بعدازظهر چهارشنبه طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن های خیابانی را در تهران آغاز کردند.در این طرح که در میادینی همچون ونک، صادقیه، هفت تیر، هفت حوض و ... به مرحله اجرا گذاشته شده است، ماموران پلیس با بدپوششان، مانکن های خیابانی و افراد بدحجاب برخورد میکنند.