مشاوران املاک: فعلا همه قیمتها حبابی است - قیمت مسکن در 50 محله تهران

در حال حاضر متقاضیان در بازار مسکن تهران به سختی میتوانند واحد مورد نظرشان را که از لحاظ قیمت فروش ارزنده باشد پیدا و خریداری کنند. ممکن استاین روزها برخی خریداران در بازار مسکن تصور کنند که اگر قیمت واحدهای مشابه را نسبت به یکدیگر مقایسه کنند، میتوانند نرخ حقیقی را در بین قیمت های کاذب و حبابی مشخص کنند اما به گفته مشاوران املاک در شرایط فعلی بازار مسکن که اکثر قیمتهای پیشنهادی، کاذب هستند و فروشنده ها قیمت فروش واحدهای خود را بر اساس شنیده ها و شایعات و رقابت با فروشنده های دیگر تعیین میکنند، تشخیص نرخ واقعی کار دشواری خواهد بود.

یکی از فعالان بازار مسکن در غرب تهران درباره تشنج قیمت در بازار واحدهای مسکونی فروشی گفت: باید مسوولان مسکن قبول کنند که درصدی از گرانیها به دلیل طرحها و برنامه هایی است که آنها برای آینده مسکن در نظر میگیرند اما با وقفه بسیار آن را عملی میکنند و از آنجایی که فروشنده ها و سازنده ها صبر و حوصله ندارند تا پیامدهای طرح پیشنهادی را بعد از عمل نظاره کنند و بعد تصمیم بگیرند، به همین خاطر آنها قبل از هر اتفاقی بر اساس شنیده ها تصمیم میگیرند که در بازار چطور رفتار کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی، آخرین سوژه در سال جاری طی 2 ماه گذشته بوده كه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی را سخت گریبان گیر خود کرده است.چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391