ظاهرا طرح تمرکز تولید نیز نتوانست گره گشای مشکل تندر- 90 شود؛ چرا که قیمت این خودرو برای اولین بار در سالهای اخیر روز گذشته در بازار آزاد به بالاترين حد خود رسيد.به گفته فعالان بازار خودرو کمبود این خودرو در بازار موجب شده تا قیمت تندر- 90 مدل 2 E به بیش از 16 میلیون تومان برسد به*طوری که هم*اکنون تندر مدل 2 E تولیدی ايران خودرو در بازار آزاد 16 ميليون و 150 هزار تومان و توليدی پارس خودرو نيز 16 ميليون و 300 هزار تومان خرید و فروش مي*شود.
رشد قیمت این خودرو در بازار آزاد در حالی که تندر- 90 پیش از این با نرخ 13 ميليون و 900 هزار تا 14 ميليون و 200 هزار تومان از سوی شرکت*های خودروسازی پیش فروش مي*شد که با توجه به قیمت جدید مي*توان گفت تندر 90 مدل 2 E طی روزهای گذشته رشد يك میلیونی تومانی را تجربه کرده است.
علاوه بر تندر- 90 مدل 2 E قیمت مدل E1 این خودرو نیز نسبت به روزهای گذشته رشد 200 هزار تومانی را تجربه کرد؛ به طوری*که در حال حاضر هر دستگاه تندر- 90 مدل E1 مجهز به ترمز ضد قفل 14با قیمت ميليون و 100 هزار تومان و نوع بدون ترمز ضد قفل اين خودرو با قیمت در حدود 13 ميليون و 700 هزار تومان در بازار معامله مي*شود. رشد قیمت مدل E1 این خودرو در حالی است که پیش فروش این مدل از تندر -90 نیز با قیمتی در حدود 11 ميليون و 600 هزار تومان توسط شرکت*های خودروساز صورت مي*گرفت.
افزایش بی*سابقه قیمت این خودرو در حالی است که چندی پیش طرح تمرکز تولید تندر- 90 به منظور برطرف شدن مشکلات این خودرو از سوی سازمان گسترش تصویب شد؛ طرحی که به منظور افزایش تیراژ و در نهایت کاهش قیمت این خودرو مصوب شد؛ اما طرح مذکور نیز نتوانست گره از مشکل این خودرو باز کند.