بهای نفت خام در بازارهای جهانی در سایه تحریم نفت ایران و بی میلی اوپک به افزایش تولید نفت در آستانه رکورد شکنی قرار گرفت.

ادامه خبر