کره جنوبی در سه ماه اخیر هیچ نفتی از ایران نخریده است.

ادامه خبر