آرنولد شوارتزنگر یکی از بهترین ورزشکاران در زمینه پرورش اندام و قهرمان جهان بود. وی به واسطه اندام عضلانی اش به سینما وارد شد و به چهره ای جهانی تبدیل شد. اما از آنجایی که این ورزش مانند هنرهای رزرمی تا پایان عمر با انسان نمی ماند در سنین پیری اندام مورد توجه خود را از دست داد و به هیکلی که در تصویر می بینید تبدیل شد! این شاید مقایسه ای نسبتا شفاف برای آینده ورزشکاران این رشته باشد که این ورزش را رها میکنند...