25 نماینده مجلس طرحی را ارایه کرده اند که طی آن بانک مرکزی مکلف می شود سود ارزی سپرده های ارزی را تضمین کند؛ در عین حال این بانک ...

ادامه خبر