علی دایی به خاطر باز نشدن ایربگ اتومبیلش رسما از شرکت بین المللی تویوتا شکایت می کند.