عکس تیم فوتبال هنرمندان در سال 1352 با حضور افرادی چون : داوود بهبودی ستار هاتف فرزین داریوش اقبالی علیرضا امیرقاسمی و شهرام شب پره ....