فرهنگی - عبدی درباره اخراجی های 3 نیز گفت: برای قسمت سوم اخراجی ها مقداری ناز کردم و گفتم که حتما دیگر 500 میلیون می دهند که در نهایت 130 میلیون به من پرداخت شد.
وی که به خاطر بازی در فیلم جدید رضا عطاران سیمرغ جشنواره را از آن خود کرد با گلایه از میزان دستمزدها گفت: من در اخراجی های 1 فقط 25 میلیون گرفتم و در اخراجی های 2 نیز 30 میلیون به من دادند که قرار بود در صورت فروش بالای 2 میلیارد این رقم افزایش یابد که شریفی نیا زیر حرفش زد.عبدی درباره اخراجی های 3 نیز گفت: برای قسمت سوم اخراجیها مقداری ناز کردم و گفتم که حتما دیگر 500 میلیون می دهند که در نهایت 130 میلیون به من پرداخت شد.این بازیگر دوست داشتنی سینما در بخش دیگری از صحبت هایش درباره چرایی محبوبیتش گفت: مردم از دریچه چشم می فهمند که چه کسی مغرور است و چه کسی در فیلمها خودش است. حتی از عکس و فیلم هم می توان پی به شخصیت افراد برد.وی درباره بازی در نقش یک پیرزن در فیلم جدیدش گفت: برای تست عکس العمل مردم، من ابتدا لباسهای مادرم را پوشیدم و با چادر خانگی در خیابان راه افتادم که کسی هم متوجه نشد و فکر می کردند من یک پیر زن هستم.

عبدی در این رابطه افزود: من با همان تیپ به خانه مان در شهرک غرب رفتم و نگهبان مجتمع من را نشناخت و پرسید که با چه کسی کار دارم که گفتم من عمه آقای عبدی هستم و بنده خدا من را تا دم منزل رساند و تحویل خانه داد.در ادامه این برنامه مادر عبدی نیز در برنامه حضور یافت و از سختی های حضور فرزندش در تلویزیون و سینما و مخالفت پدر خانواده با این موضوع گفت.وی گفت که تا مدتها همسرش از اینکه اکبر بازی می کند خبر نداشت تا اینکه یک روز عکس اکبر عبدی را در سر در سینما می بیند و تعجب می کند.اکبر عبدی با بیان اینکه من از کودکی صدا و حرکات دیگران را تقلید می کردم افزود: من به راحتی صدای پدرم را تقلید می کردم و کسی از طریق تلفن متوجه این موضوع نمی شد . یک روز خانم حمیده خیرآبادی تماس می گیرند و پدر گوشی را بر می دارد و خانم خیرآبادی تصور می کند من هستم و دارم ادای پدر را در می آورم و به همین خاطر مرتب می گویند خجالت بکش و درست حرف بزن. هرچقدر پدر با لهجه آذری می گوید که اکبر نیست باور نمی کند .