فرهاد مجیدی مهاجم الغرافه قطر با دریافت اشتباه دومین كارت زرد از داور، در دقایق پایانی مسابقه پرسپولیس - الغرافه از زمین اخراج شد. او هنگام خروج از زمین، پیراهن الغرافه را از تنش درآورد كه زیر آن یك پیراهن استقلال بر تن داشت . بعد از اخراجش از زمین به شدت با اعتراض طرفداران پرسپولیسی مواجه شده بود غیر از اینکه لباس آبی اش را بوسید و بیشتر اعصاب جمعیت را خرد کرد و کار به جایی برسد تا کاپیتان استقلال مجبور به واکنش شود. او بعد از بازی هم به سرعت از ورزشگاه خارج شد. فرهاد درحالی که می دوید ، حاضر به مصاحبه با هیچ رسانه ای نشد..