اینجا نه پاریس است نه نیویورک نه میلان و نه حتی مادرید. . . اینجا تهران است ! تصویری از شهر تهران پس از بارندگی دیروز / عکس از گزارشگر سایت