بارندگی در تهران روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1391 / عکس از گزارشگر سایت