آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پس از پایان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام.