امروز در بازار سهام خودروها، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی روند کاهش قیمت را تجربه کردند و شاخص کل با کاهش 263 واحدی رو به رو شد.

ادامه خبر