چند عکس از شب تولد. مهشیدم به اتفاق بچه ها یک سورپرایز پارتی برام تدارک دیده بودند که تا آخرین لحظه فکر کردم که داریم میریم شامی خانوادگی در رستورانی صرف کنیم. و با بسیاری از دوستان قدیمیم روبرو شدم که به دعوت مهشید در آنجا بودند. شبی فراموش نشدنی برایم ساختند از مهشیدم، بچه هام و دوستانم سپاسگزارم. از شما عزیزانم که با کلام مهرانگیزتون، روزها است در فیسبوک خودم، مهشید خانم، تلفنن و پیامهای خصوصی روز تولدم را تبریک گفتید، صمیمانه سپاسگزارم. روح و جانم با یکا یک شما پیوند خورده.