در این عکس بهروز وثوق و آرش را در کنار بازیگر نقش سمر در سریال عشق ممنوع مشاهده می کنید.