تصاویری از حوادث قدیمی با عمر 100 ساله !این تصاویر که در سال 1900 به ثبت رسیده است حوادثی چون تصادفات خیابانی و سقوط هواپیما و بالون , واژگونی قطارها و غرق شدن کشتی های متعدی را به ثبت رسانیده است..