ورزشی - تمرین بازیکنان تیم فوتبال راه آهن در خیابان های دبی