سفیر ایران در آلمان اعلام کرد؛ اروپایی ها باید با ایجاد یک نهاد جدید و تقویت یورو به جای دلار در سیستم های مالی خود وضعیت فعلی را تغییر دهند.

ادامه خبر