خانه های کوتاه قامت و قدیمی محله صفین هیچ شباهتی به پیکره غالب جزیره ندارد. محله ای با ظاهر فقیرنشین در کیش که می گویند منطقه ...

ادامه خبر