ابوالفضل رجب زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی واحدهای خشکشویی و لباسشویی این است که برخی از فروشگاه های ...

ادامه خبر