بازار سهام امروز در حالی شاهد اقبال معامله گران به گروه پالایشی ها و فلزات اساسی به ویژه در تک سهم های گروه سرب و روی بود که لزوم اصلاح ...

ادامه خبر