مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت گفت طبق ماده هفت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو لازم است که برای ثبت سفارش و واردات انواع ...

ادامه خبر