اصغر فرهادي كارگردان فيلم " جدايي نادر از سيمين " در مراسم جايزه ويژه منتقدان فيلم آمريكا در كنار آنجلينا جولي ، برادران داردن و پدرو آلمودوار . فيلم جدايي نادر از سيمين جايزه ويژه امسال منتقدان فيلم آمريكا را به خود اختصاص داد.