خوب بالاخره دو تا از آهنگهای کاست شماره سه ارکسترهای بزرگ جهان پیدا شد.
دو تا آهنگ از Raymond Lefevre فرانسوی.یکی آهنگ کلاسیک مشهور Pachelbel بنام Canon و دیگری آهنگ نه چندان مشهور ولی زیبای Concerto Pour Une Voix .