آیت الله العظمی سیستانی به پرسش های متعددی در زمینه ی اینترنت و حدود استفاده از آن پاسخ گفته اند که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له موجود میباشد. نظر به اهمیت موضوع و لزوم راهنمایی جوانان در استفاده از اینترنت،گزیده ای از استفتائات مرجع عالی قدر را ارائه میدهد.سؤال : آیا ارتباط نوشتاری و نامه نگاری دختر و پسر نامحرم از طریق کامپیوتر و شبکه اینترنت جایز است؟

جواب : جایز نیست.

سؤال : حکم استفاده از اتاق گفتگو (چت کردن) در اینترنت با جنس مخالف چگونه است؟

جواب : اگر خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست.

سؤال : موقع کار با اینترنت با تصاویر غیر شرعى برخورد مىکنیم تکلیف چیست؟

جواب : به تصاویر مبتذل نباید با شهوت نگاه کند بلکه بدون شهوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال : گفتگوهاى اینترنتى (چت) بین زنان و مردان یا دختران و پسران نامحرم ـ چنانچه طرف مقابل نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود و مکالمات تنها توسط نوشته تبادل گردد ـ را بدانم . در صورت وجود اشکال لطفا بفرمائید اگر این گفتگو بدون قصد ریبه و تنها با هدف اشنا نمودن طرف مقابل با اسلام و قرآن یا براى رفع شبهات باشد چگونه است؟

جواب : اگر ترس وقوع در حرام نباشد جائز است .

سؤال : در مراجعه به سایت هاى اینترنتى خارجى زیاد با موارد خلاف شرع مواجه میشویم. با توجه به اینکه در مسیر تحقیقات و ارتباط با تکنولوژى روز ناچار به استفاده از امکانات اینترنتى مستقیم و با توجه به اینکه اینگونه سایت ها نهایتا اثر سوء خود را بر روان انسان میگذارد؟

جواب : به عکس هاى مبتذل و موجب مفسده نگاه کردن جایز نیست.

سؤال : بنده داراى کافى نت (خدمات اینترنت) هستم . سوال این است که درآمد آن از لحاظ شرعى درست است یا خیر؟ در صورتیکه على رغم کنترل، عده اى سوء استفاده کرده و مخفیانه بر روى برخى سایت هاى غیرمجاز میروند در مورد چت کردن چطور؟

جواب : اگر شما دستگاه را براى دیدن سایت هاى غیرمجاز اجازه ندهید اشکالى بر شما نیست ولى سعى کنید تا جایى که مقدور است کنترل نمایید و همچنین در مورد چت.

سؤال : خرید و فروش اینترنتى جایز است یا خیر؟

جواب : اگر منظور شما این است که دو نفر از طریق اینترنت مباشرتاً خرید و فروش را انجام دهند، اینگونه معامله صحیح است و اشکالى ندارد.

سؤال : آیا مىتوانم درسهاى حوزوى را از طریق اینترنت فرا گیرم؟

جواب : اگر از حوزه باشد مانعى ندارد.

سؤال : نظر شما در مورد معاملات اینترنتى چیست؟

جواب : اگر مقصود معاملات الماس و مانند آن باشد که حضرت آیت الله آن را باطل میدانند و جایز نمیدادند که مؤمنین در چنین معاملاتى وارد شوند.

سؤال : آیا در مورد هک سایت ها و یا استفاده از اشتراک اینترنت (رایگان) که از مورد این طریق بدست مى آید مانعى به هر عنوان از نظر شرع یا قانون وجود دارد؟

جواب : اگر قانون کشور اسلامى آن را منع کند مجاز نیست.