رسانه های دولتی در پیونگ یانگ عکس تشییع جنازه کیم جونگ ایل را در فتوشاپ دستکاری و سپس منتشر کردند.


1. این عکس از سوی خبرگزاری های رسمی کره شمالی در اختیار رویترز قرار گرفته و منتشر شد:

2.این عکس را یک خبرگزاری رسمی ژاپنی از مراسم گرفته و در اختیار آسوشییتدپرس قرار داد:


3. در این تصویر محل تفاوت های دو عکس پیش با دایره های زرد رنگ مشخص شده اند.


4. در این تصویر مشخص است که رسانه کره شمالی خبرنگاران و عکاسان را از تصویر اصلی حذف و با برف پوشانده است.


دولت کره شمالی به سانسور شدید خبری و تحریف حقایق شهرت دارد اما هیچ کس نمی داند که چرا در عکس فوق، محل های مشخص شده با دایره های زرد رنگ دستکاری شده اند!