محسن یگانه و دوستانش بر سر مزار ناصر عبداللهی / عکس